ออกแบบ (Creative Idea)
7-10 งาน Design ทุกฟังก์ชั่น
ผลิต (Production Process)
มากกว่า 90% จากโรงงาน
ติดตั้ง (Installation)
3-5 วัน ประกอบชิ้นงาน