ออกแบบ (Creative Idea)
7-10 งาน Design ทุกฟังก์ชั่น
ผลิต (Production Process)
มากกว่า 90% จากโรงงาน
ติดตั้ง (Installation)
3-5 วัน ประกอบชิ้นงาน

Acqua Hotel Pattaya

image

Acqua Hotel Pattaya
Front & Reception

Acqua Hotel Pattaya
Front & Reception

image

Canteen zone

Canteen zone

image

Seminar room zone

Seminar room zone

image

Relax Zone

Relax Zone

image

Room zone

Room zone

On Site สถานที่หน้างานจริง