ห้อง หน้ากว้าง แบ่งสัดส่วน การทำงาน ชัดเจน มีส่วน ขายของเต็มพื้นที่หน้าร้าน และโซนขาย Accessories