ออกแบบร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok

Last updated: Oct 27, 2019  |  3743 จำนวนผู้เข้าชม  |  Shop Mobile Phone Shop : ร้านมือถือ

ออกแบบร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok

 

ออกแบบร้าน ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) ออกแบบใช้โทนสีเหลืองง ดำ ตกแต่งด้วยป้ายกราฟิคแบรนด์สินค้าต่างๆ ออกแบบตู้แขวนสินค้า โชว์สินค้าได้เต็มพื้นที่ พื้นที่ตรงกลางเป็นเฟอร์นิเจอร์ตัวลอย โชว์สินค้าด้านหน้าตกแต่งด้วยป้ายร้านออกแสง

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok ,ตกแต่งภายใน

 

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok ,ตกแต่งภายใน

 

 

ออกแบบร้าน,ตกแต่งร้าน trendy it ห้างมาบุญครอง (MBK Center) - Bangkok ,ตกแต่งภายใน