Demo Table (copy)

Attribute:

โต๊ะทดลองสินค้า โครงสร้างไม้แปรรูป เกรด A ตกแต่งผิวด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้ พื้นผิวเสมือนจริง พื้นที่ด้านบนติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้งานอุปกรณ์กันขโมยโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 2 พื้นที่ พื้นที่สำหรับแขวนสินค้า และพื้นที่สำหรับแสดงสินค้า ติดตั้งดาวไลน์ส่องสว่าง ด้านข้างติดตั้งอะคริลิคใสฉลุตามแบบ ปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนเป็น ชื่อร้าน หรือป้ายกล่องไฟโฆษณาได้ตามต้องการ

ขนาด = Size

รายละเอียด

Categories : Demo Table

Share


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy