ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

Last updated: Oct 27, 2019  |  1413 จำนวนผู้เข้าชม  |  Shop Mobile Phone Shop : ร้านมือถือ

 

3D RENDER 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 


ติดตั้งงาน

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

 

ออกแบบร้านจำหน่ายมือถือ ติดตั้งงาน ร้านยานยนต์โฟน จ.ชัยภูมิ

 

 

ออกแบบตกแต่งร้านจำหน่ายมือถือ ออกแบบพื้นที่ภายในร้าน เน้นโชว์สินค้า หลากหลายแบรนด์ ตกแต่งด้วยป้ายกราฟิค ภายในร้านประกอบไปด้วย

เคาน์เตอร์ โต๊ะเดโม่ ป้ายไฟออกแสง ป้ายร้าน ตกแต่งด้วยโคมไฟห้อยเพดาน