ร้านจำหน่ายแว่นตาหลากหลายแบรนด์ เป็นร้านในพื้นที่โล่งสามารถมองเห็นสินค้าได้รอบตัวร้าน โดยจัดวางพื้นที่ ให้เห็นสินค้าได้รอบด้าน เฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งเป็นตู้กระจกโชว์สินค้า ชั้นวางโชว์สินค้าเป็นชั่นอะคริลิคขาวนม สามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน