Design-Drawing with CAD Drawing

Last updated: 11 Feb 2020  |  19854 Views  | 

ร้าน ออกแบบ-เขียนแบบ ด้วย CAD Drawing


 

Shop  (ร้าน)Service & Maintenance
Location  (สถานที่)
Area  (พื้นที่)37 ตรม.
Owner  (เจ้าของ)คุณ 

 

บริการ CAD Drawing ช่วยให้ภาพโครงสร้างในจินตการออกมาเหมือนจริงทั้งในแบบ 2D 3D ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายใน-ภายนอก หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร ยานยนต์ต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงสร้าง ไปจนถึงวัสดุและปริมาณที่ต้องใช้ ช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายและลดความผิดพลาดในการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด


#เขียนแบบ #ออกแบบ #CAD Drawing


ดูเพิ่มเติม..

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy