ทำไม ช่างแบบ หรือ ผู้ออกแบบงาน ถึงต้องเข้าตรวจหน้างานทุกครั้ง

Last updated: 2 Oct 2017  |  3579 Views  | 

ทำไม ช่างแบบ หรือ ผู้ออกแบบงาน ถึงต้องเข้าตรวจหน้างานทุกครั้ง

ผู้ออกแบบ เป็นคนแรกเท่านั้นที่ได้เห็นพื้นที่จริงก่อนทุกช่าง ด้วยความเป็นมาตรฐานและเทคนิคการออกแบบต่าง ๆ ระหว่างงานออกแบบและหน้างานจริง จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับงานตกแต่งภายใน

ขนาดพื้นที่ห้อง ความเอียง ลาดชัน สูง ต่ำ แต่ละด้านไม่เท่ากัน แม้จะวัดระดับจากแสง Laser แล้วก็ตาม

ผู้ออกแบบจะเป็นปรับความสมดุล ของหน้างานให้เกิดประสิทธิ์ภาพมากที่สุด หรือ แม้บางครั้งต้องปีนป่ายในที่สูง ๆ หรือ ต้องลงมือทำเองก็ตาม

ทุก ๆ ครั้ง ที่ FUR วางแผนการทำงานและติดตั้งเข้าหน้างาน ก็คือ
1. ผู้ควบคุมงาน
2. หัวหน้าผู้ออกแบบ หรือ หัวหน้าผู้คุม
3. ห้วหน้าช่างทุกประเภท เช่น
• ช่างไม้
• ช่างไฟ
• ช่างสี
• ช่างกระจก
• ช่างป้าย
4. ทีมงานทุกคน

ทุก ๆ ช่าง หนีไม่พ้น เรื่องพื้นที่ทำงาน ต้องช่วยกันทำความสะอาด และ ขนย้ายอุปกรณ์ตนเองเก็บเข้าที่ทุกครั้ง

การทำงานด้วยระบบทีมเช่นนี้ หลีกหนีไม่ได้คือความสามัคคี ดังนั้น การทำงานของ FUR จึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับงานออกแบบทั้งระบบ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

ในกรณี มีการปรับแก้ไข จากการตรวจสอบงานของห้างฯ FUR จะเป็นคนแรกที่ทราบข้อมูลดังกล่าว 

ดังนั้น เราจึงมาสรุป เรื่องผู้ควบคุมงานออกแบบ จึงต้องประจำหน้างานทุกครั้ง เช่นกัน 

ความสำคัญนี้ FUR ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ของการทำงาน

http://www.furstudio-design.com
————————————————————————
คุณภาพยังคงเป็นที่จดจำกันได้นาน
หลังจากที่ลืมราคากันไปแล้ว

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy