ทำไม ถึงพูดคำว่า "มืออาชีพ" อยู่บ่อยๆ

Last updated: 2 Oct 2017  |  2240 Views  | 

ทำไม ถึงพูดคำว่า "มืออาชีพ" อยู่บ่อยๆ

ผมพูดถึง FUR เป็นประจำ ว่า เราคือบริษัทฯ มืออาชีพ และ ครบวงจร

สร้าง “จินตนาการ กับ นวัตกรรมใหม่ ๆ”

ความเป็นมืออาชีพ Professional ของผม หมายถึง

1 มืออาชีพนำความชำนาญของตนมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน
2 มืออาชีพทำงานเต็มศักยภาพที่มี
3 มืออาชีพไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
4 มืออาชีพมักทำงานเกินความคาดหวังเสมอ
5 มืออาชีพทำตามที่พูด และพูดในสิ่งที่ทำได้
6 มืออาชีพสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าการพูดหรือการเขียน
7 มืออาชีพทำงานอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีจรรยาบรรณ
8 มืออาชีพเคารพในกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
9 มืออาชีพยกย่องเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่ยกย่องตนเอง
10 มืออาชีพยกย่องเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่ยกย่องตนเอง
11 มืออาชีพรู้จักแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น
12 มืออาชีพรู้จักขอบคุณผู้อื่น
13 มืออาชีพมีทัศนคติที่ดีในทุกสถานการณ์
14 มืออาชีพในกรอบเงื่อนไข เวลา ที่กำหนด
15 มืออาชีพทำงานอย่างมีคุณภาพ สมดุลกับงาน

ครบวงจร หมายถึง

เราสามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดไว้แล้ว มาแปรสภาพ ตามโจทย์ ตรรกะ วิธีคิด และวิธีทำ อย่างมีเหตุมีผล เพื่อให้งานนั้น เกิดภาวะที่สมบูรณ์ และครบวงจร (แบบไร้ที่ติ)

เราคงไม่กล้าการันตี จาก “คำพูด” แต่ เรากล้าการันตี จาก “ผลงาน”

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy