ทำไม ต้องมี Know How ก่อน Know Who ความสำคัญมากน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร

Last updated: 2 Oct 2017  |  17593 Views  | 

ทำไม ต้องมี Know How ก่อน Know Who ความสำคัญมากน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร

โนว์ฮาว (อังกฤษ: Know-how แปลตามตัวอักษรได้ว่า "รู้-อย่างไร") หรือ ความรู้เชิงขั้นตอน (Procedural knowledge) คือความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการทำงานของงานหนึ่งๆ โนว์ฮาวแตกต่างจากความรู้ทั่วไป ที่ความรู้ของโนว์ฮาวสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้โดยตรง ลักษณะของความรู้ชนิดนี้จะใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นส่วนใหญ่ ในบางองค์กร โนว์ฮาวได้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ถ้ามีการซื้อขายบริษัท

อยากแนะนำจากประสบการณ์ครับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใดก็ตามกิจการนั้นจะอยู่รอดแข็งแรงได้อย่างน้อยที่สุดต้องมี 3 อย่างคือ 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
ความสามารถในการทำกำไร 
และการมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดี

ซึ่งสิ่งที่จะนำทั้งหมดนี้มาให้ไม่ใช่เครือข่ายครับแต่เป็นความสามารถในการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า ดังนั้น SME จึงควรให้ความสนใจกับการสร้าง Know How ในธุรกิจที่ตัวเองทำก่อนเสมอ เมื่อรากฐานของธุรกิจแข็งแรงแล้ว Know Who จะเป็นสิ่งที่นำโอกาสในการต่อยอดมาให้ครับ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy